backgroundimage
backgroundimage
logoStavnCamping


 • Velkommen!
 • Info campingplass
 • Info hytter
 • Bilder
 • Aktiviteter
 • Priser
 • Ekstra terreng
 • Kontakt/bestille • Activiteter:

  Bjørneparken:beerEenbeerTwee
  Bjørneparken i Flå. Opplev bjør­ner, elg, gaupe, slang­er, kroko­dil­ler og an­dre ekso­tiske dyr på nært hold. Tilret­telag­te førings­aren­aer med fø­ring hver ti­me. I til­legg er der mange spen­nende aktiviteter, hinder­løyper, Zip­line, uten­dørs- og in­nen­dørs leke­land.


  Langedrag Naturpark:langedrag
  I Tunhovd. På tunet kan man få opp­leve nær­kon­takt og kos med våre mange hus­dyr. I natur­parken kan du på nært hold stu­dere vil­le dyr, som ul­ver, gaup­er, fjell­rev, vills­vin, elg, mos­kus, yak og reins­dyr. Bli med på rid­ning, hunde­kjøring, klatre­park, fiske­mulig­het­er, se­ter­dag­en.


  Turer:wandelen
  Det fin­nes for­skjellige mer­ke­de stier i Vass­faret og Nore­fjell blant an­net: Vass­faret na­tur­sti, 16km. Veneli fjells­kog – og kul­tur­sti, 3km. På resep­sjon­en har vi et hef­te med de 11 topp­tu­rene. Her får du varierte turforslag og all in­for­ma­sjonen du treng­er for å kom­me deg helt til topps.


  Hallingdal Museum Nesbyen:HallingdalMuseum
  Er blant de eldste frilufts­museene i Nor­ge. På mu­seums­området ved de male­riske fos­se­ne i Rukke­døla fin­nes det 30 antik­variske byg­ning­er og ca. 30.000 gjen­stand­er fra he­le re­gion­en. Hver ons­dag i juli/august vis­es gam­le hånd­verk­stradi­sjoner i husene og mu­seums­om­rå­det.


  Klatring:KlimwandKolrsrud
  Klatring: På Kols­rud er 3 klatrestier: Flåk­lypa, 7 tau­leng­de 5+. Kom­mer­sielt Gjen­nom­brudd, 9 tau­leng­de 5+. Svale­stjert, 9 tau­leng­de 5-.


  Tropi­cana Bade­land:TropicanaBadeland
  Innen- og utendørs bade­land. Me­ga sklier, bølge­bas­seng, grot­ter og Wild Ri­ver for sto­re og små. Eg­et barne­om­råde for de minste.


  Krøderbanen:
  Her kan du oppleve en av­stres­sende tog­reise i tids­riktig miljø på Krøder­banen. Veteran­tog med damp­loko­motiv og gam­le teak­vog­ner trafik­kerer den 26 km lange museums­jern­ban­en mel­lom Viker­sund og Krø­der­en i Buske­rud.


  Villa Fridheim:VillaFridheim
  Eventyrmuseet i et av Norges stør­ste og best be­varte hus i sveitser­stil. På Bjør­øya, midt i Krøder­fjor­den ligger vil­laen som et Soria Moria slott med sitt 30 meter høye tårn. I siste liten ble vil­laen red­det fra sane­ring i en bran­nøvel­se i 1980.


  Gol Motor og Fritids­park:GolFritidspark
  Gol Motor & Fritidspark tilbyr motor­forly­stelser i sik­re om­givel­ser for "barn" fra 6-90 år.


  Gardnos Meteorittkrater:GardnosMeteorittparken
  Lær mer om uni­ver­set rundt oss. Hvor­dan så det ut på jor­den da me­teo­ritten traff 650 mil­lion år sid­en.  FlaaInformatie

  www.visithallingdal.no
  www.hogevarde.no
  www.norgereiser.nl
  www.vakantienaarnoorwegen.nl
  www.webcamsinnoorwegen.com
  www.allesovernoorwegen.nl
  www.rondjenoorwegen.nl  logoWIFI   logoACSI   logoNAF


  Klik op
  de foto
  om weer
  terug te
  keren!


  Klik op
  de foto
  om weer
  terug te
  keren!


  Klik op
  de foto
  om weer
  terug te
  keren!


  Klik op
  de foto
  om weer
  terug te
  keren!


  Klik op
  de foto
  om weer
  terug te
  keren!


  Klik op
  de foto
  om weer
  terug te
  keren!


  Klik op
  de foto
  om weer
  terug te
  keren!


  Klik op
  de foto
  om weer
  terug te
  keren!


  Klik op
  de foto
  om weer
  terug te
  keren!


  Klik op
  de foto
  om weer
  terug te
  keren!


  Klik op
  de foto
  om weer
  terug te
  keren!