backgroundimagestaand
backgroundimage
vlagNO  vlagNL  vlagGB  vlagDLD  
logoStavnCamping


 • Velkommen!
 • Info campingplass
 • Info hytter
 • Bilder
 • Aktiviteter
 • Priser
 • Ekstra terreng
 • Kontakt/bestille • Velkommen til Stavn Camping og Hytter

  speeltuinEnHutten


  Den lille hyg­gelige camping­plassen lig­ger flott til i de skog­rike om­givel­sene på Stavn, 9 km nord for Flå (Hal­ling­dal), 350 m fra RV7, mel­lom fjell­ene og Hal­ling­dal­selva.

  Vi har 10 hyt­ter og 7 plas­ser (med strømut­tak) til camping­vogn/bo­bil el­ler telt, en leke­plass, tram­poline, barne­svømme­basseng, wi­fi. Vi anbefaler deg å bestille på forhånd.

  Godt utgangs­punkt for ulike opp­level­ser: Camping­plas­sen er et bra over­nat­ting­sted et­ter be­søket i Bjørne­parken, Jakt- og fiske­sente­ret i Flå eller Lange­drag Natur­par­ken og lig­ger langs sykkel­ruten Os­lo-Bergen. I nær­het­en er merk­ede (topp)turer i Vass­faret og Nore­fjell. Halling­dalselva (200m) og fjell­sjøene er vel­dig bra å fis­ke i.


  Velkommen til Stavn Camping og Hytter!

  Marianne & Sabine


  logoWIFI   logoACSI   logoNAF