backgroundimage
backgroundimage
logoStavnCamping


 • Welkom!
 • Info camping
 • Info hutten
 • Fotoalbums
 • Activiteiten
 • Prijzen
 • Extra terrein
 • Contact/reserveren • Activiteiten:

  Bjørneparken:beerEenbeerTwee
  Beren­park in Flå, hier vindt u naast be­ren ook an­de­re dier­en zoals eland­en, linx­en, kroko­dil­len en slang­en. Klaut­er toe­stel­len, klim­wand, hinder­nis­baan, te­vens over­dekt speel­land voor de klein­sten.

  Langedrag Naturpark:langedrag
  In Tun­hovd, op ca. 1 uur rijden van de cam­ping, pracht­ig ge­leg­en park met wol­ven, linxen, eland­en, muskus­ossen, ren­dier­en.


  Wandelen:wandelen
  Ver­schil­lende ge­mar­keer­de rout­es tus­sen de 3 en 16 km in het Vass­faret en uit­lop­ers van Nore­fjell. In­for­matie ver­krijg­baar bij de re­cep­tie.


  Hallingdal Museum Nesbyen:HallingdalMuseum
  Een unie­ke ver­zame­ling van 27 oude plaatse­lijke ge­bouw­en. Ten­toon­stel­ling­en en acti­viteit da­gen.


  Bergbeklimmen:KlimwandKolrsrud
  In Kols­rud, ca. 1 km vanaf de cam­ping zijn 3 klim­routes uit­gezet.  Tropi­cana Bade­land:TropicanaBadeland
  In Gol kunt u lek­ker zwem­men in een tro­pisch zwem­bad.  Krøderbanen:
  Histo­rische trein­baan van Viker­sund tot Krøde­ren, 26 km lang, dus het langste mu­seum van Noor­wegen.


  Villa Fridheim:VillaFridheim
  In Nore­sund, het grootste en meest spe­ciale hout­en ge­bouw van Noor­wegen. Het is ge­heel gereno­veerd en sinds 1986 in ge­bruik als mu­seum voor Noor­se sprook­jes.


  Gol Motor og Fritids­park:GolFritidspark
  Cros­sen met quads en motor­en voor vol­was­sen­en en kinder­en van 6 tot 90 jaar.  Gardnos Meteorittkrater:GardnosMeteorittparken
  Ca 30 km van de cam­ping. Hier kan men wan­de­len door de meteo­riet­krater die 650 mil­joen jaar ge­le­den is ont­staan. In het park is ook een mu­seum over de kra­ter.  FlaaInformatie

  www.visithallingdal.no
  www.hogevarde.no
  www.norgereiser.nl
  www.vakantienaarnoorwegen.nl
  www.webcamsinnoorwegen.com
  www.allesovernoorwegen.nl
  www.rondjenoorwegen.nl  logoWIFI   logoACSI   logoNAF


  Klik op
  de foto
  om weer
  terug te
  keren!


  Klik op
  de foto
  om weer
  terug te
  keren!


  Klik op
  de foto
  om weer
  terug te
  keren!


  Klik op
  de foto
  om weer
  terug te
  keren!


  Klik op
  de foto
  om weer
  terug te
  keren!


  Klik op
  de foto
  om weer
  terug te
  keren!


  Klik op
  de foto
  om weer
  terug te
  keren!


  Klik op
  de foto
  om weer
  terug te
  keren!


  Klik op
  de foto
  om weer
  terug te
  keren!


  Klik op
  de foto
  om weer
  terug te
  keren!


  Klik op
  de foto
  om weer
  terug te
  keren!